Rubriky
Blog

Čas …

…až keď je ten “správny” čas, dokážem ísť s kožou na trh, písať o jóge, pocitoch, o tom ako vnímam život, často krát “ružovou” optikou.
…až keď je čas, dokážem poodhaliť, spomaliť, vnímať a bojovať tak intenzívne za správnu vec, ako len šelmy/ženy dokážu…